Spring naar hoofd-inhoud

Ouder(s), verzorger(s) kunnen bijzonder verlof aanvragen door een speciaal toestemmingsformulier 'bijzonder verlof aanvraag' in te vullen. Deze kunt u vervolgens inleveren bij de groepsleerkracht of de directie. Zij zullen vervolgens beslissen of uw aanvraag gehonoreerd zal worden. In sommige gevallen zal de aanvraag worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De briefjes zijn te krijgen bij de groepsleerkracht of kunt u downloaden op de website van de Oostvogel

Op de Website van het RBL (regionaal Bureau Leerplicht) staat meer achtergrondinformatie hierover. 

Hieronder de website van RBL: 

Regels verlof | Leren in Zeeland

Via onderstaande link kunt u ons formulier buitengewoon verlof opvragen:

formulier buitengewoon verlof Oostvogel