Spring naar hoofd-inhoud

Schooltijden

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :   08.30u tot 14.30 uur
     
Woensdag:   08.30u tot 12.30 uur

Om de effectieve leertijd te vergroten wordt er om 8.25 uur op de zoemer gedrukt zodat er om 8.30u daadwerkelijk begonnen kan worden met de lessen.

In het kader van Paleto maken wij gebruik van extra buitenspeelmomenten op een dag met alle groepen.