Spring naar hoofd-inhoud

Ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. De ouderraad houdt zich vooral bezig met het mede organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten (denk o.a. aan ons jaarlijkse schoolfeest , begeleiden schoolreis en de paasviering) , het assisteren bij het onderwijs, het beheren van het ouderfonds en het organiseren van fondswerving.

De ouderraad haalt haar inkomsten uit acties, de activiteitendag en donaties.Ouders hoeven geen extra jaarlijkse bijdrage te betalen.

Samenstelling ouderraad:

  • Voorzitter: Anja Dieleman
  • Penningmeester: Katrien van Leemput-Pien
  • Secretaris: Renata Freijzer-Vereecken
  • Leden: Anouk Broekaart
  • Nathalie Mahu-de Feijter
  • Imke Baart